Підготовлено друге видання науково-практичного посібника «Судовий допит»

Підготовлено друге видання науково-практичного посібника «Судовий допит»

Судовий допит: наук.-практ. посіб. / М.С. Туркот, О.В. Єні, Г.О. Ганова, Л.Б. Коваленко, В.В. Козій та ін.; за ред. д-ра юрид. наук М.К. Якимчука. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 218 с.

ISBN 978-617-7500-72-7

 

У науково-практичному посібнику розглянуто процесуальні й тактичні аспекти прямого, перехресного та одночасного допиту в суді. Це друге видання, перероблене та доповнене з урахуванням законодавчих змін, в якому розглянуто необхідні умови проведення допиту в суді; запропоновано методику підготовки прокурора до допиту, техніку формулювання запитань, що використовуються з метою отримання показань. Також визначено алгоритм застосування окремих тактичних прийомів при здійсненні судового допиту.

Книга буде корисною для практичних працівників, які беруть участь у кримінальному провадженні, – прокурорів, слідчих, адвокатів, правоохоронців, а також науковців, аспірантів і студентів юридичних закладів вищої освіти.

Володимир Воїнов