Підготовлено другий том двотомного довідкового видання «Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ»

Підготовлено другий том двотомного довідкового видання «Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ»

Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: довідкове видання: у 2 т. – Т. 2: Судове провадження. Виконання судових рішень. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження / уклад.: Ю.Г. Севрук, А.В. Столітній, М.І. Снігар, С.Д. Нестеренко та інші; за ред. д-ра юрид. наук А.В. Столітнього. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 772 с.

ISBN 978-617-7500-54-3

ISBN 978-617-7500-56-7

 

У двотомнику з огляду на структуру Кримінального процесуального кодексу України узагальнено висновки та рішення Конституційного Суду України, судову практику Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також окремі рішення судів у кримінальних провадженнях.

Видання розраховане на працівників органів прокуратури, поліції та органів правопорядку, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів і курсантів закладів вищої освіти юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального судочинства.

Володимир Воїнов