Підготовлено перший том довідкового видання «Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ»

Підготовлено перший том довідкового видання «Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ»

Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: довідкове видання: у 2 т. – Т. 1: Досудове розслідування / уклад.: Столітній А.В., Снігар М.І., Нестеренко С.Д. та інші; за ред. д-ра юрид. наук А.В. Столітнього. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 976 с.

ISBN 978-617-7500-54-3

ISBN 978-617-7500-55-0

 

У двотомнику з огляду на структуру Кримінального процесуального кодексу України узагальнено висновки та рішення Конституційного Суду України, судову практику Пленуму Вер­ховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також окремі рішення судів у кримінальних провадженнях.

Видання розраховане на працівників органів прокуратури, поліції та органів правопорядку, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального судочинства.

Халімончик Богдан