Підготовлено навчально-методичний посібник «Професійна етика прокурора»

Підготовлено навчально-методичний посібник «Професійна етика прокурора»

Осадца О.М.

Професійна етика прокурора: / О.М. Осадца, В.М. Кравчук, А.М. Чернобай. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 68 с.

ISBN 978-617-7500-66-6

 

Навчально-методичний посібник призначений для кандидатів на по­саду прокурора, які проходять спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури України.

У виданні вміщено методику викладення навчальної дисципліни «Професійна етика прокурора», програму, тематичний план, зміст тем, плани лекцій, семінарських, практичних занять, тренінгів, завдання для самостійної роботи, перелік питань для самоконтролю, список рекомен­дованих джерел для опрацювання слухачами. Також наведено методич­ні рекомендації щодо підготовки творчих завдань у формі есе, приклади ситуативних «випадків», практичних завдань та способи їх розв’язання.

 

 

Халімончик Богдан