Підготовлено навчальний посібник «Німецька мова для прокурорів»

Нітенко О.В.

Німецька мова для прокурорів: навч. посіб. / О.В. Нітенко. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 160 с.

ISBN 978-617-7500-63-5

 

Навчальний посібник підготовлено для формування у слухачів Національної академії прокуратури України – працівників органів прокуратури та кандидатів на посаду прокурора – загальних і професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетентностей на рівні володіння мовою (РВМ) В1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти для забезпечення їх ефективного спілкування в професійному середовищі.

Видання містить словник скорочень, словник власних назв, лексичний мінімум юридичних термінів, граматичний довідник та орієнтоване на комплексне вивчення німецької мови.

Халімончик Богдан