Академія видала друком Кримінальний кодекс України з додатковими матеріалами

Академія видала друком Кримінальний кодекс України з додатковими матеріалами

У Національній академії прокуратури України вийшов друком Кримінальний кодекс України та додаткові матеріали: офіційний текст законів та підзаконних нормативно-правових актів зі змінами та доповненнями станом на 14 липня 2018 року.

 

Укладачі – представники відділу кримінально-правових дисциплін Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України (професор Куц В.М. та кандидат юридичних наук, доцент Арманов М.Г) – намагалися передусім досягнути мети забезпечення повсякденної роботи юристів. Видання розраховане на осіб, які здійснюють практичну юридичну діяльність у сфері кримінально-правової юстиції, насамперед прокурорів, суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів тощо. Також воно буде корисним для студентів вищих юридичних навчальних закладів, слухачів курсів спецпідготовки та підвищення кваліфікації юридичного спрямування і науковців.

 

У виданні міститься офіційний текст Кримінального кодексу України станом на 14 липня 2018 року та додаткові матеріали, звернення до яких може бути необхідним при вирішенні конкретних практичних, наукових чи навчальних завдань, зокрема витяги з Податкового кодексу України та Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік», Перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами, Закон України «Про застосування амністії в Україні» тощо.

 

Крім того, до окремих статей Кодексу надано посилання: на відповідні судові рішення, які згідно з ч. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є обов’язковими для використання у діяльності всіх суб’єктів владних повноважень, котрі застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права; на постанови Пленуму Верховного Суду України, які можуть стати орієнтиром для правильного застосування конкретної кримінально-правової норми.

 

Томіленко Дмитро