Підготовлено монографію «Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства»

Підготовлено монографію «Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства»

Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства: моногр. / кол. авт.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Козьякова І.М. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 258 с.

 

ISBN 978-617-7500-57-4

 

У монографії вперше після прийняття в 2017 році Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України й інших законодавчих актів» всебічно і комплексно досліджено актуальні теоретичні та практичні проблеми функціонування системи загальних принципів цивільного, господарського й адміністративного судочинства, створеної в результаті спроби уніфікації процесуального законодавства України.

 

На підставі системного аналізу загальновизнаних міжнародних стандартів правосуддя та положень національного законодавства, з урахуванням практики діяльності Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України, авторами розглянуто проблеми формалізації в праві та реалізації у процесі правозастосовної практики принципів судочинства, систему яких закріплено в модернізованому процесуальному законодавстві. Запропоновано науково обґрунтовані рекомендації щодо їх удосконалення.

 

Видання буде корисним для суддів, прокурорів, адвокатів, викладачів і науковців, докторантів та аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями цивільного, господарського і адміністративного судочинства.

 

Томіленко Дмитро