Підготовлено матеріали науково-практичного семінару «Наукове забезпечення діяльності прокуратури в Україні»

Підготовлено матеріали науково-практичного семінару «Наукове забезпечення діяльності прокуратури в Україні»

Наукове забезпечення діяльності прокуратури в Україні: матеріали науково-практичного семінару (18 травня 2018 року): електронне видання. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 66 с.

 

У збірнику матеріалів науково-практичного семінару «Наукове забезпечення діяльності прокуратури в Україні», що відбувся 18 травня 2018 року в Національній академії прокуратури України, вміщено тези повідомлень і виступів, у яких було висвітлено актуальні питання прокурорської діяльності в контексті, зокрема: визначення ролі науки в забезпеченні здійснення прокурором представництва інтересів держави в суді; науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури; значення виїзних практичних занять для набуття процесуальними керівниками відповідних навичок у кримінальному провадженні; наукового забезпечення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях; криміналістичного забезпечення прокурорської діяльності; ролі науки у спеціальній підготовці кандидатів на посаду прокурора та в підвищенні кваліфікації прокурорів; європейського досвіду наукового забезпечення професійної підготовки прокурорів.

 

Детальніше з матеріалами науково-практичного семінару «Наукове забезпечення діяльності прокуратури в Україні» можна ознайомитися на сторінках журналу «Вісник прокуратури» № 5’2018 у рубриці «Дискусія», а також за посиланням: 

 

Томіленко Дмитро