Міжнародний круглий стіл  «Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні»

Міжнародний круглий стіл  «Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні»

22  червня 2018 року в Національній академії прокуратури України відбувся міжнародний круглий стіл  «Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні».

 

 

 

Метою проведення заходу стало об’єднання зусиль науковців і практичних працівників для розв’язання проблемних питань застосування інституту пробації при розгляді кримінальних проваджень у судовому порядку, а також вироблення рекомендацій з удосконалення кримінального, кримінального процесуального та кримінально-виконавчого законодавства.

 

У роботі міжнародного круглого столу взяли участь представники Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур, судді Верховного Суду, адвокати, науковці.

 

 

 

Ректор Академії Михайло Лошицький привітав усіх із початком роботи міжнародного круглого столу та висловив сподівання, що робота заходу буде плідною й корисною для діяльності інституту пробації в Україні. «Звичайно, все нове в нашому житті має довести своє право на існування задля користі суспільства та держави загалом. Але новації також потребують підтримки, тому ми вирішили організувати та провести на базі Національної академії прокуратури України цей круглий стіл для обговорення важливих питань, що стосуються інституту пробації в Україні як в теоретичному, так і в практичному аспектах. А таких питань, наскільки нам відомо, від часу прийняття Закону України «Про пробацію» немало», – зазначив ректор Академії.

 

Заступник Генерального прокурора Анжела Стрижевська привітала усіх присутніх і наголосила на актуальності теми конференції для діяльності органів прокуратури. «Тема пробації в Україні буде актуальною найближчі десятиліття, тому ми маємо ще попрацювати над втіленням певних законодавчих норм. Наразі пробація носить здебільшого формальний характер, але я сподіваюся, що в майбутньому все зміниться на краще», – зазначила заступник Генерального прокурора.

 

 

Модераторами сесій заходу виступили начальник відділу підготовки прокурорів з підтримання публічного обвинувачення в суді Інституту підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії прокуратури України Людмила Петровська та заступник начальника цього відділу Валерій Севрюков.

 

Заступник міністра юстиції України Денис Чернишов висвітлив питання щодо сучасного стану впровадження пробації в Україні.  «Ми маємо зосередитись на забезпеченні сталості всіх названих повноважень органів пробації та покращенні роботи з суб’єктами пробації. Багато чого з цієї діяльності залежить від злагодженої взаємодії з різними інституціями – органами державної влади, місцевого самоврядування, судовими і правоохоронними органами, прокуратурою, громадськими об’єднаннями та громадянами. Разом з тим слід пам’ятати, що пробація в Україні, незважаючи на наявні досягнення, перебуває на етапі становлення», – підбив підсумок своєї доповіді заступник міністра юстиції.

 

 

На онлайн-зв’язок вийшла заступник директора Національної слідчої служби Республіки Болгарія Юліана Петкова Кацарова-Чорбаджиєва, яка презентувала досвід інституту пробації в Республіці Болгарія. Лев Кишакевич – суддя Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду розкрив тему «Досудова доповідь у кримінальному провадженні: минуле, сьогодення, проблеми».

 

Начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи  Генеральної прокуратури України Вячеслав Свірець та заступник начальника управління – начальник відділу нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань та пробації управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури України Володимир Фітьо порушили проблемні питання, які постають під час здійснення нагляду за додержанням законів органами пробації.

 

 

Із доповіддю «Актуальні питання впровадження пробації в Україні» виступив виконувач обов’язків директора Державної установи «Центр пробації» Міністерства юстиції України Олег Янчук. Суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Мирослава Омельченко розкрила тему «Післясудова (наглядова) пробація: проблеми профілактичної роботи з засудженими, які належать до соціально незахищених верств населення».

 

Вадим Бутенко – заступник голови Ради суддів України висвітлив тему «Судове рішення як підстава для застосування наглядової пробації». Адвокат Дмитро Ягунов презентував тему «Тонка червона лінія» інституту пробації».

 

 

Олександра Яновська – суддя Великої Палати Верховного Суду, суддя ad hoc Європейського суду з прав людини розповіла про рівність сторін в досудових пробаційних процедурах. На тему «Досудова доповідь як складова пробації: проблемні питання» виступив прокурор відділу підтримання державного обвинувачення у регіоні та в апеляційному суді прокуратури Житомирської області Денис Стемковський. «З огляду на наведене вважаю, що суд при визначенні міри покарання обвинуваченого повинен використовувати досудову доповідь як додаткову інформацію, і лише у комплексі з іншими даними про особу обвинуваченого, здобутими у ході досудового розслідування та судового розгляду. При цьому суд не може посилатись виключно на інформацію, що містяться у досудовій доповіді, при призначенні покарання», – зазначив у своєму виступі прокурор.

 

Олена Прядко – член Національної асоціації адвокатів України окреслила окремі аспекти практичного застосування досудової доповіді. Доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України Кирило Легких виступив на тему «Проблемні питання застосування досудової доповіді». Доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олег Плахотнік наголосив на значенні досудової доповіді для обвинувачення.

 

 

Томіленко Дмитро