22.06.2018 Міжнародний круглий стіл  «Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні»

22.06.2018 Міжнародний круглий стіл  «Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні»

22  червня 2018 року в Національній академії прокуратури України відбудеться міжнародний круглий стіл  «Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні».

 

Метою проведення міжнародного круглого столу є об’єднання зусиль науковців і практичних працівників для розв’язання проблемних питань застосування інституту пробації при розгляді кримінальних проваджень у судовому порядку, а також вироблення рекомендацій з удосконалення кримінального, кримінального процесуального та кримінально-виконавчого законодавства.

 

За результатами круглого столу планується видання матеріалів міжнародного круглого столу «Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні» з однойменною назвою.

 

Реєстрація учасників розпочинається о 9.30. Початок роботи заходу о 10.00.

 

Місце проведення науково-практичного заходу: адміністративна будівля Національної академії прокуратури України (вул. Мельникова, 81-б, м. Київ, Україна).

 

Схему проїзду дивіться за посиланням: http://napu.com.ua/uk/kontakti/

 

Контакти організаційного комітету:

Людмила Петровська

тел.: (044) 206-18-69

+38(066) 222-08-94

e-mail: lpetrovska@ukr.net

 

Умови участі у круглому столі

та публікації тез доповідей

 

Для участі у заході до 8 червня  2018 року необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету такі матеріали:

  1. Заявку, заповнену належним чином;
  2. Тези доповіді.

 

Назва файлу має відповідати прізвищу автора, наприклад: Заявка_Іванов; Тези_Іванов.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

 

обсяг  – до 5 сторінок формату А4, кегль шрифту – 14, міжрядковий інтервал  – 1,5, шрифт – Times New Roman, усі поля – 20 мм;

мова – українська, англійська, російська;

угорі по центру – назва тез великими літерами; через інтервал нижче – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи чи навчання автора, місто, країна. Нижче через інтервал друкується текст;

список використаних джерел (без  повторів) оформлюється в кінці тексту за назвою «Список використаних джерел».

У тексті посилання здійснюється мірою їх використання та позначаються в квадратних дужках із вказівкою у них порядкового номера джерела в списку та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5,  с.  55];

у тексті не варто використовувати автоматичні посилання та автоматичну цифрову нумерацію абзаців;

текст має бути остаточно перевірений і відредагований.

 

Приклад оформлення

 

НАЗВА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

 

Прізвище, ім’я, по батькові,

науковий ступінь,

вчене звання,

посада,

місце роботи чи навчання,

місто, країна

 

Текст ….

 

Список використаних джерел:

 

Учасникам конференції необхідно враховувати

 

після направлення матеріалів організаційний комітет обов’язково відповідає на ваш лист підтвердженням про отримання;

для участі у заході приймаються матеріали, які раніше не публікувалися;

подані матеріали публікуються в авторській редакції;

відповідальність за зміст тез доповідей несуть автори;

співавторство – не більше двох осіб;

відомості про автора (авторів) вказуються повністю без скорочень;

тези, оформлені з порушенням вимог, будуть повернуті авторам для подальшого доопрацювання.

 

Участь у міжнародному круглому столі та примірник матеріалів заходу – безкоштовно.

 

Проживання і проїзд – за рахунок сторони, яка відряджає на науково-практичний захід.

Дмитро Томіленко
Томіленко Дмитро