Забезпечення прав учасників кримінального провадження у контексті законодавчих змін

Забезпечення прав учасників кримінального провадження у контексті законодавчих змін

З огляду на суттєве оновлення кримінального процесуального законодавства на підставі законів України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» і від 16 листопада 2017 року № 2213-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» заплановано вихід друком номера наукового фахового журналу «Вісник Національної академії прокуратури України», присвяченого окресленій тематиці.

 

Запрошуємо наукових, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, працівників прокуратури й інших відомств, представників органів влади, а також молодих учених виступити на сторінках цього випуску видання.

 

Орієнтовні рубрики номера

  1. Посилення судового контролю за дотриманням прав осіб під час досудового розслідування:
  • підсудність клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжних заходів;
  • процесуальні аспекти тимчасового вилучення майна та проведення обшуку;
  • судовий порядок призначення експертизи;
  • рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора, які можуть бути оскаржені;
  • строки досудового розслідування.
  1. Забезпечення прав учасників кримінального провадження під час судового розгляду та перегляду судових рішень:
  • аналіз законодавчих новел щодо складу суду;
  • проблеми запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та фіксування судового провадження;
  • перегляд судових рішень у касаційному порядку, за нововиявленими або виключними обставинами.

 

Координатори номера

Гладун Олександр Зіновійович, тел.: 044 206-08-84; (067) 730-82-04;

Арушанян Кристина Карленівна, тел.: (095) 685-62-12.

 

Для опублікування необхідно направити такі матеріали:

1) статтю, оформлену згідно з вимогами до оформлення наукових статей, які публікуються в журналі «Вісник Національної академії прокуратури України» (див. за посиланням: http://www.visnyknapu.gp.gov.ua). Назва файлу має складатися з прізвища автора та дати направлення до редакційної колегії (наприклад, «Автор_2018_04_30»);

 

2) інформаційну довідку про автора з актуальними даними (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи і посада, науковий ступінь, вчене звання) та контактами (номер телефону, електронна адреса, поштова адреса). Назва файлу має складатися з прізвища автора та дати направлення до редакційної колегії з поміткою «Відомості» (наприклад, «Автор_2018_04_30_Відомості»);

 

3) фотокартка автора, яке буде розміщено у статті. Назва файлу має складатися з прізвища автора та дати направлення до редакційної колегії з поміткою «Фотокартка» (наприклад, «Автор_2018_04_30_Фотокартка»);

 

Усі матеріали необхідно направляти одним листом на e-mail: kpk-2018@ukr.net із позначкою «КПК_Прізвище автора» до 15 травня 2018 року.

 

Статті, які не відповідатимуть зазначеним вимогам, публікуватися не будуть.

Богдан Халімончик
Халімончик Богдан