Цикл навчальних занять з підвищення кваліфікації

Цикл навчальних занять з підвищення кваліфікації

10 січня 2018 року викладачі відділу підготовки прокурорів з підтримання державного обвинувачення в суді провели цикл навчальних занять з підвищення кваліфікації прокурорів відділів підтримання державного обвинувачення в суді прокуратур регіонального рівня.

 

 

У навчальних заходах взяли участь прокурор відділу Генеральної прокуратури України Олег Троян, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Костюченко.

 

Під час тренінгу «Реалізація прокурором процесуальних повноважень при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження» увагу прокурорів було акцентовано на специфіці реалізації прокурором процесуальних повноважень при застосуванні запобіжних заходів, особливостях підготовки прокурором клопотань про застосування запобіжних заходів. Окремо розглядалась практика Європейського суду з прав людини стосовно вказаних питань.

 

За результатами практичного заняття  «Методика і тактика проведення прокурором допиту в суді» наголошено на необхідності удосконалення техніки перехресного допиту шляхом поєднання різноманітних прийомів і засобів: формулювання запитання, інтонації, жестів та міміки. Учасниками заходу надані слушні поради щодо створення умов, сприятливих для ведення перехресного допиту, пригнічення противника.

 

Халімончик Богдан