Видано матеріали круглого столу «Протидія корупційним та іншим правопорушенням у військових формуваннях України»

Видано матеріали круглого столу «Протидія корупційним та іншим правопорушенням у військових формуваннях України»

У збірнику матеріалів круглого столу «Протидія корупційним та іншим правопорушенням у військових формуваннях України» вміщено тези доповідей з відповідної тематики. Висвітлено питання запобігання корупційним діянням, а також реагування на їх вчинення в адміністративному та кримінально-правовому порядках.

 

Проаналізовано, зокрема, окремі аспекти психологічного підходу до перевірки доброчесності, питання кадрового менеджменту в запобіганні корупційним ризикам у секторі безпеки й оборони України, роль незалежних агенцій, громадського контролю та засобів масової інформації в протидії корупції у військових формуваннях.

Халімончик Богдан