12-13.10.2017 | Міжнародна наукова-практична конференція «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації»

12-13.10.2017 | Міжнародна наукова-практична конференція «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації»

12-13 жовтня 2017 року Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого спільно з Національною академією прокуратури України, Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, Міжнародною асоціацією кримінального права (українська національна група) та ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» проводять міжнародну науково-практичну конференцію «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації». Проведення конференції планується у приміщенні Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 77, м. Харків).

 

Під час науково-практичної конференції заплановано обговорення питань за такими напрямами: теоретичні та методологічні засади реформування кримінального законодавства України в умовах глобалізації;  джерела  формування міжнародного кримінального права та його місце в національній правовій системі; нові та оновлені загрози сталому розвитку України в умовах глобалізації  та підстави для введення чи удосконалення заходів кримінально-правового характеру;  впровадження позитивного міжнародного досвіду у сфері кримінального права у вітчизняну правотворчу та правозастосовну практику; міжнародні стандарти нормотворчої діяльності, кримінально-правові проблеми боротьби з транснаціональною злочинністю та корупцією на національному та міжнародному рівнях; питання кримінальної відповідальності за міжнародні злочини; актуальні теоретичні та практичні проблеми наук кримінально-правового циклу в умовах євроінтеграції.

 

У роботі заходу братимуть участь провідні вчені, представники правоохоронних та судових органів.

 

Заявку на участь у роботі конференції, тему виступу, а також тези доповіді просимо надсилати листом (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49) або електронною поштою: crimconfer@gmail.com. Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.

 

Довідки можна отримати за телефоном:

+ 38  (057) 715-62-08 (Борисов Вячеслав Іванович)

+ 38  (057) 704-92-12 (Тютюгін Володимир Ілліч).

 

Богдан Халімончик
Халімончик Богдан